Re:Partia nr 5

Home Forums Re:Partia nr 5

Agnieszka
Participant
Posted on 12 marca 2005 at 14:02

CZARNE CIASTO
2 szkl. m±ki
1 margaryna
2 szkl. cukru
4 jajka
0,5 szkl. wody
3 ³y¿ki kakao
2 ³y¿eczki proszku do pieczenia
Margarynê, kakao, wodê i cukier gotowaæ ok. 5 minut. Odlaæ pó³ szkl. na polewê. Resztê masy wystudziæ, dodaæ m±kê z proszkiem, ¿ó³tka i na koniec pianê z bia³ek. Piec ok. 60 min. w temp. 170-180 st. Po wystudzeniu polaæ polew±. Mo¿na prze³o¿yæ powid³ami ¶liwkowymi.
przepis na konkurs:)

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email