Re:Partia nr 5

Home Forums Re:Partia nr 5

Mateusz
Participant
Posted on 12 marca 2005 at 14:01

"Zrazy wieprzowe"

Sk³adniki:
50 dag chudego miêso bez ko¶ci (³opatka, szynka)
5 dag wêdzonego boczku
10 dag pieczarek lub ¶wie¿ych grzybów
2 cebule
1 seler
1 ³y¿eczka tartej bu³ki
1.5 szklanki oleju
sól, pieprz
2 ³y¿ki poskiekanej natki pietruszki i estragonu

Sposób wykonania:
Umyte miêso pokrajaæ w cienkie plastry i dok³adnie zbiæ t³uczkiem, posoliæ i popieprzyæ. Na ka¿dym uk³adaæ paseczki boczku, zwijaæ w ruloniki, spi±æ wyka³aczkami, obtaczaæ w bu³ce. Sma¿yæ na rozgrzanym oleju. Po zrumienieniu prze³o¿yæ do rondla i dusiæ z dodatkim drobno poszatkowan± cebul± i utarty seler. Dusiæ do miêkko¶ci, w miarê potrzebny uzupe³niaj±c sos wod±. Przyprawiæ do smaku sol± i pieprzem.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email