Re:Partia nr 5

Home Forums Re:Partia nr 5

Edyta
Participant
Posted on 12 marca 2005 at 12:09

[b]Babka z makaronu[/b]

[i]Sk³adniki:[/i]
20-25 dag makaronu (d³ugiego)
10 dag pieczarek
4 jajka
4 ³y¿ki mleka
zielenina
sól
pieprz
tarta bu³ka
t³uszcz

[i]Sposób wykonania:[/i]
W osolonej wodzie ugotowaæ makaron ( nie ³amaæ) i odcedziæ. Pieczarki oczty¶ciæ i podsma¿yæ na niewielkiej ilo¶ci t³uszczu.. Wymieszaæ makaron z pieczarkami, przyprawiæ do smaku. Formê wysmarowaæ t³uszczem, obsypaæ bu³k± tart± i u³o¿yæ makaron. Jajka rozbiæ z 4 ³y¿kami mleka i zalaæ tym makaron. Zapiec. Mo¿na kroiæ jak ciasto. Podawaæ np z kotletami mielonymi w sosie albo z sosem boloñskim itp
*Czê sto brzegi siê za mocno spiekaj±, od³amaæ, w ¶rodku jest ok.
Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (mudzia)

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email