Re:Partia nr 5

Home Forums Re:Partia nr 5

Mateusz
Participant
Posted on 12 marca 2005 at 12:06

"Zrazy Gdañskie"

Sk³adniki:
50-60 dag schabu karkowego
0.5 szklanki wywaru miêsno-warzywnego
0.5 szklanki ¶mietany
natka pietruszki
t³uszcz (olej, smalec)
sól, pieprz
suszona w³oszczyzna
tymianek

Sposób wykonania:
Wyj±æ ko¶æ, pokroiæ miêso na plastry, rozbiæ je, posoliæ, oprószyæ pieprzem. Na ¶rodek ka¿dego plastra na³ozyæ trochê siekanej natki z pietruszki. Zrazy zwin±æ, obtoczyæ w m±ce, obsma¿yæ tak aby by³y rumiane na gor±cym t³uszczu, prze³o¿yæ do rondla, podlaæ wywarem, dodaæ suszon± w³oszczyznê i odrobinê tymianku. Dusiæ do miêkko¶ci na ma³ym ogniu (30-40 minut). Dodaæ ¶mietanê roztrzepan± w kubku z niepe³n± ³y¿eczk± m±ki i wywarem, zagotowaæ. Przyprawiædo smaku pieprzem i przypraw±. Najlepiej smakuj± z kasz± jêczmienn± lub gryczan± , jak± kto lubi.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email