Re:Partia nr 5

Home Forums Re:Partia nr 5

Mateusz
Participant
Posted on 12 marca 2005 at 12:00

"Forszmak z resztek pieczystego"

Sk³adniki:
resztki pieczonego miêsa z drobiu
20 dag szpiku wo³owego
4 ³yzki mas³a
10 jajek
2 ³y¿ki tartej bu³ki
ga³ka muszkata³owa
natka z pietruszki
sól, pieprz

Sposób wykonania:
Posiekaæ drobno miêso z resztek indyka, kury czy kaczki. Do tego dodaæ utarty wo³owy szpik, 4 jajka ugotowane na twardo i posiekane. Utrzeæ wszystko na jednolit± masê miêsn±. Wsypaæ³y¿kê tartej bu³ki, zetrzeæ trochê ga³ki muszkata³owej, dodaæ ubit± na sztywnno pianê z bia³ek, sól, pieprz i wymieszaæ. Wysmarowaæ formê mas³em, posypaæ bu³k± tart±, wy³o¿yæ listkami z zielonej pietruszki, wstawiæ do piekarnika na godzinê i upiec.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email