Re:Partia nr 5

Home Forums Re:Partia nr 5

Mateusz
Participant
Posted on 12 marca 2005 at 11:41

"Gê¶ z kapust±"

Sk³adniki:
1 spora gê¶
3 ³y¿eczki soli
0.25 ³y¿eczki pieprzu
2 cebule
1 g³ówka czerwonej lubbia³ej kapusty
2 kwa¶ne jab³ka

Sposób wykonania:
Gê¶ podzieliæ na porcje, natrzeæ sol± i pieprzem. Blachê wysmarowaæ mas³em, po³o¿yæ na niej gê¶ i wstawiæ do piekarnika nagrzanego do oko³o 180 C, piec, a¿ bêdzie prawie miêkka, oko³o 2 godziny. W miêdzyczasie poszatkowaæ kapustê i obran± cebulê. Nastêpnie zlaæ 6 ³y¿ek t³uszczu spod gêsi do szerokiego, p³askiego garnka, w³o¿yæ kapustêi cebulê, dusiæ na ma³ym ogniu 20 minut mieszaj±c kilkakrotnie. Jab³ka obraæ i zetrzeæ na tarce, dodaæ do kapusty, posoliæ i popieprzyæ do smaku, wymieszac, u³o¿yæ pieczone kawa³ki gêsi na kapu¶cie, dusiæjeszcze oko³o godziny na wolnym ogniu.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email