Re:Partia nr 5

Home Forums Re:Partia nr 5

Marcin
Participant
Posted on 12 marca 2005 at 00:12

Burkowy placek

Burkowy placek

5 jajek
2 szklanki m±ki
1 szklanki cukru
3/4 szklanki oleju
3/4 kostki margaryny
2 ³y¿ki kakao
2 ³y¿ki cynamonu
1 ³y¿ka sody
10 dag orzechów
1 kg jab³ek
Bia³ka ubiæ na pianê, dodaæ cukier, nastêpnie dodawaæ po jednym ¿ó³tku ci±gle ubijaj±c. Do ubitej piany dodaæ olej i rozpuszczon± margarynê na przemian z m±k±, nastêpnie dodaæ kakao, cynamon, sodê, wymieszaæ i dodaæ pokrojone w kostkê jab³ka i orzechy, wymieszaæ i w³o¿yæ na wysmarowan± blachê.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Cinek

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email