Re:Partia nr 5

Home Forums Re:Partia nr 5

Marcin
Participant
Posted on 11 marca 2005 at 23:59

Placek orzechowy

10 jaj
60 dag cukru zwyk³ego
40 dag maki
20 ³y¿ek wody
20 dag orzechów
szczyptê proszku do pieczenia

¯ó³tka utrzeæ z cukrem dodaj±c po 1 ³y¿ce wody. gdy dobrze utarte dodaæ m±kê pomieszan± z orzechami proszkiem. na koñcu daæ ubita pianê.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Cinek

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email