Re:Partia nr 5

Home Forums Re:Partia nr 5

Marcin
Participant
Posted on 11 marca 2005 at 23:46

Kremówka

2 szklanki m±ki
1 ¿ó³tko
1 kostka margaryny
¶mietana do zarobienia
na koniec mo¿na daæ proszku do pieczenia

Krem:
2 1/2 szklanki mleka
1 szklanka cukru
cukier waniliowy ca³y
3 jaja
2 p³askie ³y¿ki m±ki kartoflanej
1 1/2 p³askie ³y¿ki maki pszennej

Cukier z mlekiem zagotowaæ do 1/2 szklanki m±ki dodaæ jajka, m±kê i wymieszaæ. Wlewaæ powoli do gotuj±cego siê mleka.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Cinek

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email