Re:Partia nr 5

Home Forums Re:Partia nr 5

Marcin
Participant
Posted on 11 marca 2005 at 23:12

Placek z owocami

3 szklanki m±ki
1 szklanka cukru
1 margaryna
2 ³y¿eczki proszku do pieczenia
4 ca³e jajka
1 szklanka mleka

Margarynê utrzeæ z cukrem i ¿ó³tkami. Gdy utarte dodawaæ po trochê m±ki i mleka. M±kê pomieszaæ z proszkiem do pieczenia. Wylaæ na blaszkê i na wierzch dodaæ ró¿ne owoce.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Cinek

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email