Re:Partia nr 5

Home Forums Re:Partia nr 5

Edyta
Participant
Posted on 11 marca 2005 at 18:46

[b]Krokiety z ry¿em[/b]

[i]Sk³adniki:[/i]
1 szklanka ry¿u
2 szklanki wody
20 dag parówek
2 jajka
1 cebula posiekana
1 ³y¿ka m±ki
natka pietruszki
bu³ka tarta
sól
pieprz
t³uszcz

[i]Sposób wykonania:[/i]
Ry¿ wsypaæ do wody i ugotowaæ. Oddzieliæ po³owê i zmieliæ maszynk± z parówki. Po³±czyæ razem z ry¿em niemielonym, dodaæ jajko i przyprawiæ do smaku. Do³o¿yæ posiekan± natkê pietruszki. Cebulê podsma¿yæ i te¿ do³o¿yæ do masy. Wyrobiæ. Formowaæ wa³eczki, obtoczyæ w m±ce, maczaæ w jajku i obtoczyc w bu³ce tartej. Sma¿yæ z ka¿dej strony.

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (mudzia)

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email