Re:Partia nr 5

Home Forums Re:Partia nr 5

Marcin
Participant
Posted on 11 marca 2005 at 22:05

Pizza

3 dag dro¿d¿y
90 ml wody (1/3 szklanki)
3 ³y¿ki oleju
20 dag m±ki
³y¿eczka soli
³y¿eczka cukru

Zagnie¶æ dro¿d¿e i zostawiæ do wyro¶niêcia. Przykryæ wilgotn± ¶ciereczk±.
Blachê wysmarowaæ olejem, roz³o¿yæ ciasto palcami – nak³adaæ dodatki.

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Cinek

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email