Re:Partia nr 5

Home Forums Re:Partia nr 5

Edyta
Participant
Posted on 11 marca 2005 at 22:04

[b]Ogórki kwaszone [/b]

[i]Sk³adniki:[/i]
2 kg ogórków
2-3 z±bki czosnku
kilka ga³±zek kopru
sól

[i]Sposób wykonania:[/i]
Ogórki bardzo dok³adnie umyæ i u³o¿yæ pionowo w wyparzonym glinianym garnku. Prze³o¿yæ je ga³±zkami czosnku. Czosnek pokroiæ w piórka i do³o¿yæ do garnka. Zagotowaæ wodê ze spor± ilo¶ci soli. Tak± wod± zalaæ ogórki, przy³o¿yæ odwrócony talerzyk i obci±¿yæ go. Ogórki s± dobre po 3-4 dniach.

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (mudzia)

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email