Re:Partia nr 5

Home Forums Re:Partia nr 5

Marcin
Participant
Posted on 11 marca 2005 at 21:57

PLACEK STRYJENKI

4 ¿ó³tka; 2 ca³e jaja; 15 dag cukru pudru; 2,5 szklanki m±ki; 20 dag mas³a; 2 ³y¿eczki proszku do pieczenia; sok z cytryny.

Mas³o utrzeæ z cukrem i ¿ó³tkami, dodaæ sok z cytryny i po jednym jaju, aby masa by³a puszysta. Dodawaæ m±kê i proszek do pieczenia. Ciasto wy³o¿yæ na blaszkê, posmarowaæ powid³em, pokruszyæ gorzk± czekolade, orzechy i rodzynki.

10 dag cukru
20 dag kokosu
10 dag mas³a (roztopiæ)
1/2 ³y¿eczki proszku do pieczenia
6 bia³ek

Bia³ka ubiæ z cukrem, dodaæ resztê sk³adników i wylaæ na placek.

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Cinek

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email