Re:Partia nr 5

Home Forums Re:Partia nr 5

admin
Keymaster
Posted on 11 marca 2005 at 21:27

Ogórkowa zupa po góralsku:

2 kostki roso³owe.
2 szkl. mleka.
3 szt. ogórków kwaszonych.
2 szt. cebuli.
4 ³y¿ki mas³a.
2 ³y¿ki m±ki.
natka pietruszki.
sól, pieprz, ga³ka muszkata³owa.

Cebule obraæ, umyæ, drobno pokroiæ, dodaæ dwie ³y¿ki mas³a podsma¿yæ. Dodaæ pokrojone w drobn± kostkê ogórki. Dusiæ do miêkko¶ci skrapiaj±c przygotowanym roso³em z kostek. Resztê mas³a roztopiæ, wymieszaæ z m±k±, zasma¿yæ nie rumieni±c, rozprowadziæ pozosta³ym roso³em. Szybko mieszaj±c wlaæ wrz±ce mleko, zagotowaæ. Dodaæ ogórki z cebul±, chwilê pogotowaæ, dodaæ posiekan± pietruszkê, doprawiæ do smaku. Podawaæ z ugotowanymi ziemniakami posypanymi skwarkami. Przepis zosta³ nades³any na Drug± :laugh: przez ga¼dzinê.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email