Re:Partia nr 5

Home Forums Re:Partia nr 5

Edyta
Participant
Posted on 11 marca 2005 at 21:23

[b]Ogórek nadziewane miêsem[/b]

[i]Sk³adniki:[/i]
3 ogórki
20 dag miêsa mielonego
1 bu³ka ( kajzerka)
1 jajko
koper
sól
pieprz
1 ³y¿ka t³uszczu
1/2 szklanki ¶mietany
1 ³y¿eczka m±ki
olej

[i]Sposób wykonania.[/i]
Ogórki umyæ, obraæ. Przekroiæ na po³owy i wyj±æ nasiona. Miêso po³±czyæ z namoczon± bu³k±, jajkiem, ³y¿k± zielonego posiekanego kopru i przyprawiæ do smaku. Dobrze wymieszaæ. Formowaæ ”wa³eczki miêsa” i nape³niaæ wydr±¿one ogórki. Na oleju u³o¿yæ ogórki, podlaæ niewielk± ilo¶ci± wody i gotowaæ oko³o 25 minut. ¦mietanê po³±czyæ z m±k± i zalaæ ni± ogórki zagotowaæ i zestawiæ z ognia przy podaniu posypaæ jeszcze koprem.

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (mudzia)

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email