Re:Partia nr 5

Home Forums Re:Partia nr 5

Edyta
Participant
Posted on 11 marca 2005 at 21:14

[b]Kompot z jab³ek[/b]

[i]Sk³adniki:[/i]
3 i 1/2 kg twardych gruszek
1 litr wody
25 dag cukru
2 cytryny
3/4 litra bia³ego wina
3/4 litra wody
cynamon

[i]Sposób wykonania:[/i]
Jab³ka obraæ i przekroiæ na pó³, usun±æ gniazda ( powinno zostaæ oko³o 3 kg). Prze³o¿yæ do s³oików, uk³adaj±c ciasno. Przygotowaæ zalewkê: zagotowaæ razem wino, wodê, cukier i sok z cytryn, dodaæ cynamonu.
Zagotowan± zalewk± zalaæ jab³ka. S³oiki zamkn±æ klamrami i wstawiæ do garnka z temperatur± wody tak± sam± jak± ma zalewka. Podgrzaæ do oko³o 80 stopni C i pasteryzowaæ 17- 20 minut. S³oiki prze³o¿yæ do innego garnka z temperatur± wody oko³o 65 stopni C i sch³adzaæ je powoli dolewaj±c zimnej wody. Klamry zdj±æ dopiero nastêpnego dnia.

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (mudzia)

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email