Re:Partia nr 5

Home Forums Re:Partia nr 5

Mateusz
Participant
Posted on 11 marca 2005 at 21:12

"Sernik wiedeñski"

Sk³adniki:
1 kg twarogu
6 jajek
0.4 kg cukru pudru
0.1 kg mas³a
0.1 kg kaszy manny
0.05 kg skórki pomarañczowej
0.05 kg rodzynek
1 cukier waniliowy
sól

Sposób wykonania:
Twaróg przepu¶ciæ przez maszynkê. Mas³o ubiæ na pianê. Wszystkie sk³adniki po³±czyæ. Przygotowan± masê w³o¿yæ do formy wy³o¿onej pergaminem i potartej t³uszczem, wyrównaæ powierzchniê – piec oko³o 30 minut.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email