Re:Partia nr 5

Home Forums Re:Partia nr 5

Mateusz
Participant
Posted on 11 marca 2005 at 21:08

"Ciasto dro¿d¿owe"

Sk³adniki:
0.5 kg m±ki
15 dag cukru
0.25 l mleka
5 jajek
0.1 dag mas³a
0.06 gram dro¿d¿y
0.05 dag rodzynek
skórka cytrynowa
sól

Sposób wykonania:
Z 0.1 kg m±ki, mleka, dro¿d¿y roztartych z cukrem przygotowaæ rozczyn i pozostawiæ do wyro¶niêcia. ¯ó³tka utrzeæ z cukrem i w³o¿yæ do miski. Dodaæ resztê m±ki, wyro¶niêty rozczyn, sól, utart± skurkê-wyrobiæ. Nastêpnie dodaæ roztopione mas³o i wyrabiaæ do momentu a¿ ciasto bêdzie odchodziæ od miski. Pozostawiæ je do wyro¶niêcia, prze³o¿yæ do wysmarowanej t³uszczem formy powtórnie zostawiæ do wyro¶niêcia i upiec.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email