Re:Partia nr 4

Home Forums Re:Partia nr 4

Mateusz
Participant
Posted on 11 marca 2005 at 13:20

"Jajecznica sadzona"

Sk³adniki:
1 ³y¿ka mas³a
sól
4 jajka
3-4 plasterki boczku

Sposób wykonania:
Roztopiæ spor± ³y¿kê mas³a na patelni i wbijaæ ostro¿nie jajka, tak, ¿eby ¿ó³tko siê nie rozla³o. Posoliæ i sma¿yæ a¿ bia³ka siê zetn±. Mo¿na usma¿yæ je na boczku. Najpierw pokroiæ boczek w kostkê, usma¿yæ i dopiero na usma¿ony wbijaæ jajka.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email