Re:Partia nr 4

Home Forums Re:Partia nr 4

Mateusz
Participant
Posted on 11 marca 2005 at 13:16

"Jajka z wêdzon± ryb±"

Sk³adniki:
1 ma³a wêdzona ryba
1 ma³y s³oik majonezu
5 jajek
2 du¿e ogórki kwaszone
sól, piprz
1/2 pêczka natki z pietruszki

Sposób wykonania:
Ugotowane na twardo jajka obraæ, przekroiæ na pó³, wyj±æ ¿ó³tka. Dok³adnie oczyszczon± z o¶ci rybê rozetrzeæ z ¿ó³tkami i kilkoma ³y¿kami majonezu, doprawiæ sol± i pieprzem. Ogórki obraæ, pokroiæ w plastry. Nape³niæ past± po³ówki jajek, u³o¿yæ je na plastrachkwaszonego ogórka, polaæ majonezem i posypaæ natk± z pietruszki.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email