Re:Partia nr 4

Home Forums Re:Partia nr 4

Paulina
Participant
Posted on 11 marca 2005 at 13:15

"Sasznie bia³oruskie z twarogiem"

Sk³adniki:

10 ziemniaków
pó³ szklanki m±ki
1 cebula
200 g twarogu
2 jajka
sól

Sposób wykonania:

Ugotowane w ³upinie ziemniaki obraæ i ut³uc,dodaj±c m±kê,jajko i sól.Dobrze wymieszaæ i uformowaæ placuszki.Po¶rodku ka¿dego k³a¶æ farsz z twarogu zmieszanego z surowym jajkiem i zacisn±æ brzegi.Sasznie panierowaæ w m±ce,a nastêpnie usma¿yæ z obu stron.Podawaæ na gor±co z mas³em lub ¶mietan±.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Paula__18 :):)

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email