Re:Partia nr 4

Home Forums Re:Partia nr 4

Mateusz
Participant
Posted on 11 marca 2005 at 13:01

"Jajka faszerowane ryb± wêdzon±"

Sk³adniki:
6 jajek ugotowanych na twardo
20 dag wêdzonej ryby
1 ³y¿eczka oliwy
1 ³y¿eczka mas³a
1/4 pêczka szczypiorku

Sposób wykonania:
Jajka obaæ, przekroiæ na pó³, wyj±æ ¿ó³tka. Wêdzon± rybê obraæ ze skóry, usun±æ o¶ci, zmieliæ, dodaæ ogotowane ¿ó³tka, oliwê i mas³o. Wszystko razem utrzeæ, dodaæ szczypiorek, wymieszaæ. Ostro¿nie nape³niæ po³owki bia³ek mas± rybn±, podawaæ.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email