Re:Partia nr 4

Home Forums Re:Partia nr 4

Paulina
Participant
Posted on 11 marca 2005 at 12:26

"Pieczarki sma¿one"

Sk³adniki:

200 g pieczarek
2 ³y¿ki sto³owe topionego mas³a
1-2 cebule
sól

Sposób wykonania:

Pieczrki odpowiednio przygotowaæ,po czym pokroiæ,obsma¿yæ na ma¶le,posoliæ i zamieszaæ z przesma¿on± cebul±.Podawaæ z gotowanymi ziemniakami.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Paula__18 😆

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email