Re:Partia nr 4

Home Forums Re:Partia nr 4

Paulina
Participant
Posted on 11 marca 2005 at 12:23

"Marchew duszona z jab³kami"

Sk³adniki:

7 marchwi
4 jab³ka
3 ³y¿ki sto³owe cukru
2 ³y¿ki sto³owe mas³a
sól

Sposób wykonania:

Surow± marchwe pokroiæ w du¿± kostkê,dodaæ mas³o oraz trochê wody i udusiæ.Na 15 minut przed koñcem duszenia dodaæ kawa³ki jab³ek,cukier,sól i mas³o.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Paula__18 😆

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email