Re:Partia nr 4

Home Forums Re:Partia nr 4

Paulina
Participant
Posted on 11 marca 2005 at 12:04

"Wywar grzybowy"

Sk³adniki:

50 g suszonych grzybów
2-3 l wody
sól

Sposób wykonania:

Suszone grzyby przebraæ,dokladnie umyæ i namoczyæ w zimnej wodzie na 3-4 godz. Napêcznia³e jeszcze raz umyæ,po czym gotowaæ w wodzie,w której siê moczy³y,przez 1-1,5 godz. ( bez dodawania soli).Ugotowane grzyby wyj±æ z wywaru,przemyæ ciep³± wod± i pokroiæ.Poczekaæ,a¿ wywar sie ustoi,a nastêpnie go przecedziæ.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Paula__18 😆

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email