Re:Partia nr 4

Home Forums Re:Partia nr 4

Katarzyna
Participant
Posted on 12 lutego 2005 at 02:51

Hot dog.. nie taki prosty
ciasto: 3 szklanki m±ki
1 szklanka mleka
2 ³y¿ki oleju
5 dkg dro¿d¿y
³y¿eczka soli
1 ¿o³tko

16 parówek – serdelków
16 plasterków sera ¿o³tego
keczup
1 bia³ko

Ze sk³adników na ciasto zrobiæ ciasto dro¿d¿owe wg swojego sprawdzonego przepisu. Podzieliæ je na pó³.1 cze¶æ rozwa³kowaæ ma ok 5 mm w kszta³t ko³a. podzielic jak pizze na 8 kawa³ków.Na kazdy kla¶æ plasterek sera,parówkê i polac keczupem.Zwin±æ.Z 2 czê¶ci± zrobiæ tak samo.Posmarowaæ ka¿dy bia³kiem.Piec ok 25 min w piekarniku w 160 stopniach.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email