Re:Partia nr 4

Home Forums Re:Partia nr 4

Paulina
Participant
Posted on 11 marca 2005 at 11:34

"Klops z ryby"

Sk³adniki:

300 g filetów rybnych
1 jajko
50 g czerstwej bu³ki
æwieræ szklanki mleka
1 cebula
1 ³y¿eczka mas³a
1 ³y¿eczka oleju
pieprz
listek laurowy
só³

Sposób wykonania:

Filety z ryby,namoczon± w mleku bu³kê i cebulê dwukrotnie przepu¶ciæ przez maszynkê.Dodaæ sól,pieprz,mas³o,olej oraz jajko i dobrze wymieszæ.Jednolit± pulchn± masê wy³o¿yæ na kawa³ek gazy i nadaæ jej formê ryby,po czym prze³o¿yæ do owalnego rondla,zalaæ wywarem rybnym lub wod± i ugotowaæ na ma³ym ogniu.
Gotowy klops mo¿na np. podaæ z gotowanymi ziemniakami.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Paula__18 😆

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email