Re:Partia nr 4

Home Forums Re:Partia nr 4

Edyta
Participant
Posted on 11 marca 2005 at 10:55

[b]Kompot z winogron[/b]

[i]
Sk³adniki:[/i]
2 kg winogron
2 i 1/2 – 3 szklanki cukru (zale¿y od s³odko¶ci winogron)
oko³o 1 litra wody

[i]Sposób wykonania:[/i]
Winogrona umyæ i pododzielaæ od ³ody¿ek, w³ozyc je do s³oików. W garnku zagotowac cukier z wod± a¿ zrobi siê syrop. Zalaæ syropem winogrona, zamkn±æ s³oiki i pasteryzowac oko³o 15 minut.

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (mudzia)

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email