Re:Partia nr 4

Home Forums Re:Partia nr 4

Mateusz
Participant
Posted on 11 marca 2005 at 01:45

"Ciastka bia³oruskie"

Sk³adniki:
Na 1 kg ciasta:
3 i æwieræ szklanki m±ki
1.5 szklanki cukru
1 i æwieræ szklanki mas³a0.5 szklanki mleka
100g powide³
3g sody
wanilia
sól

Sposób wykonania:

Cukier rozpu¶ciæ w mleku, a nastêpnie dodaæ mas³o, sodê, sól i waniliê. Wszystko mieszaæ, a¿ powstanie jednolita masa, po czym dosypaæ m±kê i ponownie wymieszaæ. Gotowan± masê wyciskaæ (za pomoc± szprycy) niewielkimi porcjami na posmarowan± mas³em brytfannê. Po¶rodku ka¿dego ciastka po³o¿yæ trochê powide³ jab³kowych. Ciastka wypiekaæ w piekarniku w temperaurze 200 stopni C.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier :laugh:

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email