Re:Partia nr 4

Home Forums Re:Partia nr 4

Mateusz
Participant
Posted on 11 marca 2005 at 01:34

"¦liwki suszone w mleku"

Sk³adniki:

80g suszonych ¶liwek
4 szklanki mleka
2 ³y¿ki sto³owe cukru

Sposób wykonania:

¦liwki umyte zalaæ gotuj±cym siê mlekiem i odstawiæ na 1-1.5 gdziny. Nastêpnie dodaæ cukier i ca³o¶æ trzymaæ w piekarniku tak d³ugo, a¿ na powierzchni mleka utworzy siê rumiana b³onka. Podawaæ na zimno lub gor±co.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier :laugh:

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email