Re:Partia nr 4

Home Forums Re:Partia nr 4

Paulina
Participant
Posted on 10 marca 2005 at 23:41

"Puszysty omlet"

Sk³adniki:

4 jajka
4 ³yzki mleka
t³uszcz do sma¿enia

Sposób wykonania:

¯ó³tka utrzeæ,dodaæ mleka,roztrzepaæ.
Bia³ka ubiæ na pianê,dodaæ do rozbitej masy,wymieszaæ.
Wylaæ na gor±c± patelniê.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Paula__18 😛

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email