Re:Partia nr 4

Home Forums Re:Partia nr 4

Paulina
Participant
Posted on 10 marca 2005 at 23:31

"Ciasto cytrynowe"

Sk³adniki:

2 szklanki m±ki pszennej
3/4 szklanki m±ki ziemniaczanej
4 jajka
1 cytryna
1 szklanka ¶mietany
2 ³y¿eczki proszku do pieczenia
1/2 kostki margaryny

Sposób wykonania:

Margarynê utrzeæ z cukrem dodaj±c po 1 ¿ó³tku,partiami wsypywaæ m±kê wymieszan± z proszkiem do pieczenia.Dodaæ otart± skórkê z cytryny i sok wyci¶niêty,¶mietanê,na koñcu ubit± pianê z bia³ek.
Wyrobion± masê wy³o¿yæ do prodi¿a wysmarowanego t³uszczem i wysypanego tarta bu³k±.Czas pieczenia 45 min.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Paula__18 😛

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email