Re:Partia nr 4

Home Forums Re:Partia nr 4

Katarzyna
Participant
Posted on 12 lutego 2005 at 02:24

Zdecydowanie ¿yczê sobie, ¿eby tej pani za³o¿ono rêkawice bokserskie. Wtedy ju¿ nie da rady wstukaæ nic wiêcej!
Ja nawet nie mam czasu tego porz±dnie przeczytaæ, tyle tego jest! Ga³ucha, szalona kobieto, prrrrrr!!!

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email