Re:Partia nr 4

Home Forums Re:Partia nr 4

Edyta
Participant
Posted on 9 marca 2005 at 21:41

[b]MIX owocowy[/b]

[i]Sk³adniki:[/i]
50 ml soku z ananasa
50 ml soku jab³kowego
50 ml soku z pomarañczy
50 ml soku z grejpfuta
kostki lodu
owoce palstry do przybrania np. kiwi, truskawka

[i]Sposób wykonania:[/i]
Do shakera wrzuciæ kilka kostek lodu, wlaæ soki i wstrz±sn±æ kilka razy. Przelac do szklanki (pod³u¿nej) W³ozyæ s³omkê a na krawêdzie powk³adaæ plasterki owoców.

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (mudzia)

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email