Re:Partia nr 4

Home Forums Re:Partia nr 4

Edyta
Participant
Posted on 9 marca 2005 at 21:22

[b]Drink B³êkitna Laguna[/b]

[i]Sk³adniki:[/i]
15 ml Blue Curacao
50 ml wódki
30 ml soku z cytryny
Skruszony lód

[i]Sposób wykonania:[/i]
Wszystkie sk³adniki w³o¿yæ do shakera i dok³adnie wymieszaæ. Podaje sie w kieliszkach koktajlowych. Je¶li kto¶ nie ma shakera proponujê pobawiæ siê blenderem 🙂

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (mudzia)

Post edited by: mudzia, at: 2005/03/09 18:23

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email