Re:Partia nr 4

Home Forums Re:Partia nr 4

Edyta
Participant
Posted on 9 marca 2005 at 21:00

[b]Irish coffee[/b]

[i]Sk³adniki:[/i]
2 ³y¿eczki kawy rozpuszczalnej
60 ml irish whisky
2 ³y¿eczki br±zowego cukru
bita ¶mietana
gorzka czekolada (kostka)

[i]Sposób wykonania:[/i]
Kawê wsypaæ do "kawowej szklanki" , rozpu¶ciæ w 100 ml wrz±tku i wymieszaæ. Dodaæ 2 ³y¿eczki br±zowego cukru. Dolaæ Irish whisky. Na wierzch na³o¿yæ bit± ¶mietanê (nie mieszaæ z kaw±). Górê posypaæ start± kostk± gorzkiej czekolady.

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (mudzia)

Post edited by: mudzia, at: 2005/03/09 18:13

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email