Re:Partia nr 4

Home Forums Re:Partia nr 4

admin
Keymaster
Posted on 9 marca 2005 at 19:20

Moskole:

3/4 kg. ziemniaków.
1 szkl. m±ki.
2 jajka, sól.

Obrane ziemniaki ugotowaæ w osolonej wodzie. Ostudziæ, ubiæ t³uczkiem. Wyrobiæ z m±k±, jajami.Z masy formowaæ okr±g³e placuszki uk³adaæ na blasze posmarowanej olejem. Piec na rumiano. Gor±ce mo¿na posypaæ startym ¿ó³tym serem. Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê konkursu …..przez ga¼dzinê.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email