Re:Partia nr 4

Home Forums Re:Partia nr 4

admin
Keymaster
Posted on 9 marca 2005 at 18:51

Sma¿ony ser:

1 du¿y oscypek lub ser ¿ó³ty w kawa³ku.
1 jajko.
bu³ka tarta, olej.

Ser pokroiæ w plastry grubo¶ci 1 cm.Obtoczyæ w jajku i tartej bu³ce. K³a¶æ na gor±cy olej, sma¿yæ na z³oty kolor z obu stron.Podajemy z usma¿onym boczkiem i ¿urawinami.Przepis na Drugi…..nades³a³a ga¼dzina.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email