Re:Partia nr 4

Home Forums Re:Partia nr 4

admin
Keymaster
Posted on 9 marca 2005 at 14:01

Smalec juhasa:

50 dag. s³oniny.
25 dag ³opatki.
2 cebule.
pieprz, czosnek.

S³oninê drobno pokroiæ lub zmieliæ,podgrzewaæ w du¿ym rondlu, wlewaj±c wcze¶niej szklankê wody. Gdy skwarki bêd± prze¼roczyste dodaæ pokrojone lub zmielone miêso. Sma¿yæ godzinê. Nastêpnie dodaæ drobniutko posiekan± cebulê a gdy ta nabierze z³otego koloru dodaæ przyprawy. Prze³o¿yæ do kamiennego naczynia. Odstawiæ w ch³odne miejsce do zastygniêcia.Przepis na Drug±……nades³a³a ga¼dzina.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email