Re:Partia nr 4

Home Forums Re:Partia nr 4

admin
Keymaster
Posted on 9 marca 2005 at 13:47

Danie Caba³y:

50 dag. mielonego miêsa.
ma³a g³ówka kapusty.
du¿a cebula.
40 dag. ugotowanego makaronu-rurki.
2 ³y¿ki smalcu.
majeranek, sól, pieprz.

Kapustê szatkujemy i k³adziemy partiami na rozgrzany t³uszcz. Sma¿ymy , mieszaj±c. Je¶li kapusta trochê siê przypali to nic nie szkodzi. Miêso i cebulê równie¿ sma¿ymy. Makaron mieszamy z miêsem i kapust±. Przyprawiamy. Podajemy jako samodzielne danie.Przepis na Drug± Edycjê….. nades³a³a ga¼dzina.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email