Re:Partia nr 4

Home Forums Re:Partia nr 4

Katarzyna
Participant
Posted on 12 lutego 2005 at 01:45

Quiche z ostrym salami, oliwkami i kurkami
300 g m±ka pszenna
2 ³y¿ki mleka
150 g mas³a
100 g czarnych oliwek
8 plasterków ostrego salami
100 g sera Gorgonzola
200 g ¶wie¿ych oczyszczonych i op³ukanych kurek
1 cebula
³y¿ka suszonego oregano
parê ga³±zek ¶wie¿ego oregano
3 jaja
150 ml ¶mietany s³odkiej 30%
sól i pieprz
oliwa z oliwek
Mas³o mieszamy z m±k± i mlekiem zagniataj±c ciasto. Formujemy kulê i odstawiamy na 30 min do lodówki.Po tym czasie wyjmujemy ciasto i wa³kujemy je na grubo¶æ 1 cm.Uk³adamy w formie wysokiej na 2 cm, nadmiar ciasta ¶cinamy no¿em tak, aby nie wystawa³o ponad ramy formy.
Pieczemy w temperaturze 180 stopni przez ok. 20 min .Cebulê kroimy w drobn± kostkê przesma¿amy na z³oty kolor .Kurki sma¿ymy na patelni i dodajemy do cebuli .Salami sma¿ymy i uk³adamy na papierowym rêczniku, ¿eby ods±czyæ nadmiar t³uszczu , oliwki kroimy na pó³. ¦mietanê i jaja mieszamy dok³adnie w misce, doprawiamy sol± i pieprzem .Wyjmujemy ciasto i uk³adamy w nim przesma¿one kurki, oliwki i plastry salami. posypujemy wszystko oregano i zalewamy mas± jajeczno – ¶mietanow±. na koñcu posypujemy kawa³kami sera Gorgonzola. Pieczemy w piekarniku nagrzanym do temperatury 160 – 170 stopni przez ok. 15 – 20 min.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email