Re:Partia nr 4

Home Forums Re:Partia nr 4

Katarzyna
Participant
Posted on 14 lutego 2005 at 12:55

Babeczki migda³owo-kawowe

Sk³ad:
15 dkg m±ki
25 dkg mas³a
4 ¿ó³tka
4 ³y¿ki kawy rozpuszczalnej
10 dkg zmielonych migda³ów
20 dkg cukru
1 ³y¿eczka proszku do pieczenia
t³uszcz do smarowania foremek

Sposób wykonania:
Kawê rozpu¶ciæ w 2 ³y¿kach wody. Makê wymieszaæ z proszkiem i migda³ami. Utrzeæ mas³o z cukrem i dodawac stopniowo m±kê ca³y czas ucieraj±c. Przed kazd± porcj± m±ki dodaæ ¿ó³tko.Je¶li ciasto bedzie ju¿ g³adkie dodac kawê.
Nape³niæ ciastem przygotowane foremki.Narzaæ piekarnik do 180 stopni..piec ok pó³ godziny.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email