Re:Partia nr 4

Home Forums Re:Partia nr 4

Mateusz
Participant
Posted on 11 marca 2005 at 15:33

"Pulpety dp flaczków"

Sk³adniki:
25 dag w±troby cielêcej lub wieprzowej
2 ³y¿ki ³oju wo³owego lub szpiku wo³owego
1 surowe jajka
kilka ³y¿ek bu³ki tartej
natka z pietruszki
sól, pieprz

Sposób wykonania:
W±trobê posiekaæ na miezgê z dodatkiem 2 ³y¿ek ³oju wo³owego lub szpiku wo³owego. Do masy dodaæ 1 surowe jajko i tylko bu³ki tartej, by uzyskaæ odpowiedni gêst± do formowania pulpetów konsystencjê. Masê posoliæ i popieprzyæ, dodaæ drobno posiekan± 1 ³y¿kê natki z pietruszki. Formowaæ pulpety wielko¶ci orzecha w³oskiego i gotowaæ razem z flaczkami przez oko³o 30 minut.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email