Re:Partia nr 4

Home Forums Re:Partia nr 4

Mateusz
Participant
Posted on 11 marca 2005 at 15:28

"W±trubka z jab³kami"

Sk³adniki:
1 pêczek dymki
2 jab³ka
75 dag w±tróbek drobiowych
2 ³y¿ki mas³a
1 pêczek majeranku
sól, pieprz
natka i majeranek do dekoracji

Sposób wykonania;
Dymkê umyæ i pokroiæ. Jab³ka umyæ , pokroiæ w æwiartki, usun±æ gniazda nasienne. Mi±¿sz pokroiæ w cz±stki. W±tróbki umyæ w zimnej wodzie, pokroiæ na mniejsze kawa³ki. Mas³o mocno rozgrzaæ na patelni. Podsma¿yæ kawa³ki w±tróbek, od czasu do czasu je odwracaj±c (oko³o 10 minut). Oprószyæ sol± i pieprzem. Majeranek umyæ, oderwaæ listki. Kawa³ki jab³eki dymki dodaæ do w±tróbek, podsma¿yæ razem. Zalaæ sokiem jab³kowym, gotowaæ piêæ minut. W±tróbki posypaæ majerankiem, doprawiæ do smaku ol± i pieprzem.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email