Re:Partia nr 4

Home Forums Re:Partia nr 4

Mateusz
Participant
Posted on 11 marca 2005 at 15:13

"Kaczka po staropolsku"

Sk³adniki:
1 kaczka
1 kg kwa¶nych jab³ek
1 szklanka czerwonego wina
2 ³y¿ki t³uszczu
pieprz, sól, majeranek, estragon

Sposób wykonania:
Kaczkê umyæ, posoliæ, natrzeæ przyprawami. Do ¶rodka w³o¿yædwa obrane i pokrajane w cz±stki jab³ka, u³o¿yæ w brytfannie wysmarowanej t³uszczem, podlaæ winem i wstawiæ do mocno nagrzanego piekarnika (220 C). Piec oko³o 2 godzin, czêsto polewaj±c sosem. W tym czasie obraæ resztê jab³ek, wydra¿yæ¶rodki, pokrajaæ w plasry i usma¿yæ na mocno rozgrzabym t³uszczu z obu stron na z³ocisty kolor, uwa¿aj±c aby kr±¿ki siê nie rozpad³y. Upieczon± kaczkê podzieliæ na sze¶æ czêsci, u³o¿yæ waz z jab³kami na pó³misku, ob³o¿yæ kr±¿kami sma¿onych jab³ek. Podawaæ z ziemniakami pieczonymi z kminkiem.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email