Re:Partia nr 4

Home Forums Re:Partia nr 4

Mateusz
Participant
Posted on 11 marca 2005 at 14:25

"Fasola Bia³a"

Sk³adniki:
40 dag bia³ej fasoli
1 ³y¿ka m±ki
2 ³y¿ki octu
sól
1 ³y¿ka mas³a
1 szklanka bulionu
1 ³y¿eczka cukru

Sposób wykonania:
Dojrza³± fasolê ugotowaæ w du¿ym garnku – oko³o 1 godziny i odcedziæ. Rozpu¶ciæ na patelni ³y¿kê mas³a, dodaæ ³y¿kê m±ki, rozetrzeæ, powoli dolewaæ bulionu stale mieszaj±c. Dodaæ parê ³y¿ek octu, trochê cukru i soli, wymieszaæ z fasol± i razem zagotowaæ.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email