Re:Partia nr 4

Home Forums Re:Partia nr 4

Paulina
Participant
Posted on 11 marca 2005 at 14:10

"Sa³atka z buraków ze ¶mietan±"

Sk³adniki:

2-3 buraki
3 ³y¿ki sto³owe ¶mietany
1 ³y¿ka sto³owa 3% octu
sól

Sposób wykonania:

Buraki ugotowane w ³upinie (w celu zachowania koloru mo¿na dodaæ do octu)obraæ,zetrzeæ na tarce o du¿ych otworach,po czym posoliæ do smaku i dodaæ ¶mietanê.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Paula__18 :):)

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email