Re:Partia nr 4

Home Forums Re:Partia nr 4

Mateusz
Participant
Posted on 11 marca 2005 at 14:09

"Pieczone kanie"

Sk³adniki:
kanie
5-6 ³y¿ek mas³a
sól
1 ³y¿ka posiekanej natki z pietruszki

Sposób wykonania:
Odci±æ nó¿ki, pozostawiaj±c same kapelusze. Umyæ, osuszyæ, z obu stron posmarowaæ roztopionym mas³em, oprószyæ sol± i u³o¿yæ na blasze do ciast nasmarowanej olejem. Wsun±æ do nagrzanego piekarnika i piec oko³o 15 minut (a¿ bêd± rumiane). Upieczone kapelusze u³o¿yæ na pó³misku wg³êbieniem do góry, k³ad±c w ka¿dy kapelusz 0.5 ³y¿eczki mas³a utartego z posiekan± natk± pietruszki.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier

Post edited by: Xawier, at: 2005/03/11 11:11

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email