Re:Partia nr 4

Home Forums Re:Partia nr 4

Mateusz
Participant
Posted on 11 marca 2005 at 14:00

"Borowiki duszone"

Sk³adniki:
0.5 kg borowików
6 ³y¿ek mas³a
3 cebule
sól, piprz
2-3 ³y¿ki ¶mietany

Sposób wykonania:
M³ode i zdrowe borowiki oczy¶ciæ, umyæ, pokraj±c w paski. Sparzyæ, odcedziæ i w³o¿yæ do rondla. Cebulê obraæ, drobno posiekaæ i podsma¿yæ na ma¶le. Dodaæ do niej grzyby, posoliæ, popieprzyæ i dusiæ. Nastêpnie w³o¿yæ parê ³y¿ek ¶mietany, pomieszaæ i dusiæ, a¿ potrawa zgêstnieje.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email